Medisch attest

Het ongevallenformulier kan je hier downloaden.

Gelieve dit ingevuld te bezorgen aan trainer, ploegverantwoordelijke, secretaris of ingescand document via secretaris@kgzv.be.